AutoCAD Eğitim Kitabı – 1

autocad-kitap-anlatim-1

AutoCAD kitabının içindekiler

Kitabı indirme linki sayfanın sonundadır…

GİRİŞ

BÖLÜM 1 / CADD – CAMM / İLK BİLGİLER9

BİRCADD-CAMM ÇİZİM SAYFASI NELERDEN OLUŞUR?9

“CADD -CAMM-ÇİZİMLERİNDEKOORDİNATSİSTEMLERİ10

KOORDİNATLARIN GİRİŞ FORMATLARI:12

USER-DEFINED COORDINATE SYSTEMS/KULLANICI TARAFINDANBELİRLENMİŞ

KOORDİNAT SİSTEMLERİ12

PROTOTİP ÇİZİM DÜZENLEMESİNİN’ ELDE EDİLMESİ:13

ÇİZİM SIRASINDA YAPILAN HATALARIN DÜZELTİLMESİ13

“TASARIM – ÇİZİM”İLE İLGİLİ “SAVE” VE “QUIT” KAVRAMLARI:13

“CADD – CAMM” YAZILIMLARINDA “FILING – DOSYALAMA ” SİSTEMLERİ14

VERİ GÜVENLİGİNİNSAGLANMASI:15

BÖLÜM 1 / CADD – CAMM / KULLANILAN DONANIM VE YAZILIMLAR HAKKINDA ANA BAŞLIKLAR

“INPUT” İÇİN KULLANILAN-HARDJVARE – DONANIM” / ÖNCÜLERİ ANALIM:16

DONANIM,YAZILIM,veARAYÜZLER/GENELBAKIŞ:16

“BILGISAYAR DESTEKLI ÇIZIM, TASARIM, ÜRETIM, YÖNETIM” DONANIMLARI / “CADD –

CAMM” HARDWARE:17

“Mainframe” sistemler17

“Minicomputer” sistemleri17

“Microcomputer”ler, / “Personal Computer”ler “(PC)”ler17

“BILGISAYAR DESTEKLI ÇIZIM, TASARIM, ÜRETIM, YÖNETIM” DONANIMLARI / TEMEL

PARÇALAR / “CADD – CAMM” HARDWARE / COMPONENTS:17

-“System Unit”17

-“External Storage Devices – Harici Veri Depolama Aletleri18

“CADD – CAMM” ÇALIŞMALARIİÇİNDÜZENLENEN “NETWORK-AĞ” ORTAMLARI

HAKKINDA21

“BİLGİSAYARDESTEKLİÇİZİM, TASARIM, ÜRETİM, YÖNETİM” YAZILIMLARI7 “CADD –

CAMM” SOFTWARE /TOPLUBAKIŞ

Sistem Yazılımlan “System Software”

Uygulama Yazılımlan “Application Programs”

“BİLGİSAYARDESTEKLİÇİZİM, TASARIM, ÜRETİM, YÖNETİM” YAZILIMLARI7 “CADD –

CAMM” SOFTWARE/ ÜRÜNSEÇİMİ

“CADD -CAMM”SOFTWARE/ÜRÜNSEÇİMİKRİTERLERİ23

KULLANILMAKTA OLAN “CADD -CAMM” ÜRÜNLERİNEKISA BAKIŞ:24

YAZILIM TERMİNOLOJİSİ:25

GÜNCELLENMİŞ YAZILIMLİSTESİ:26

KİTAPTA ÖNERİLEN “YAZILIMKULLANIM” USLUBUHAKKINDA:27

AUTOCAD® 2000İLE ÇİZİMYAPARKEN “MOUSE”KULLANIMI:28

AUTOCAD®2000İLEÇİZİMYAPARKEN “KLAVYE-KEYBOARD” KULLANIMI HAKKINDA:

28

AUTOCAD® YAZILIMINDA “FILE – DOSYA” FORMATLARI:29

BÖLÜM 2 / AUTOCAD® 2000 / TASARIMA BAŞLANGIÇ:32

BÖLÜM2 BÖLÜM2

ZOOM39

BAŞLANGIÇ EKRANINA GİDELİM

BİR KARE ÇİZELİM34

KAREYİ ÜÇÜNCÜ BOYUTA KALDIRALIM40

ÇİZİLMİŞ OLAN KÜBÜ DAHA BAŞKA AÇILARDAN GÖRELİM41

KÜBÜN YANINA BİR KUBBE ÇİZELİM:

ÇİZİLEN KUBBEYİ KÜBÜN ÜZERİNE OTURTALIM:47

CAMİNİN YANINDA BİR MİNARE OLUŞTURALIM:51

SİLİNDİR EKSENİNİ KÜBÜN KÖŞESİNE TAŞIYALIM:52

MİNARE KÜLAHINI (CONE) ÇİZELİM:

BÖLÜM 2/10 ADIM / ÇİZİM ALIŞTIRMALARI -159

BÖLÜM 2/10 ADIM / ÇİZİM ALIŞTIRMALARI -2:60

BÖLÜM 3 / AUTOCAD® 2000 KOMUT TANIMLARI:61

BÖLÜM 3 / 1 ADIM / DEĞİŞİKLIKLER / MODIFY TOOLBAR:61

MODIFY/ ERASE62

MODIFY/COPY63

MODIFY/ MIRROR64

MODIFY/OFFSET65

MODIFY/ARRAY66

MODIFY/ MOVE68

MODIFY/ ROTATE69

MODIFY/SCALE70

MODIFY/STRETCH71

MODIFY / STRETCH İÇİN ALTERNATİF / “GRIP”LERİ KULLANARAK “STRETCH”

YAPABİLİRİZ72

MODIFY/TRIM73

MODIFY/ EXTEND74

MODIFY/ EXTEND/ “EDGEMODE” KULLANIMI75

MODIFY/ BREAK76

MODIFY/CHAMFER77

MODIFY/ FILLET78

MODIFY/ EXPLODE79

BÖLÜM 3 / 2 ADIM / ÇİZİM YARDIMCILARI / DRAWING AIDS:79

DRAWING AIDS/ORTHO MODE80

DRAWING AIDS / ÇİZİM IZGARASI / DRAWING GRID81

DRAWING AIDS / ÇİZİM IZGARASI / DRAWING GRID (DEVAM):82

DRAWING AIDS/SNAP MODE:84

DRAWING AIDS / SNAP MODE (DEVAM):85

DRAWING AIDS / DRAFTING SETTINGS /TASLAK DÜZENLEMELERİ:86

DRAWING AIDS / DRAFTING SETTINGS / TASLAK DÜZENLEMELERİ (DEVAM):87

DRAWING AIDS/ POLARTRACKING:88

DRAWING AIDS / POLAR TRACKING (DEVAM):89

DRAWING AIDS / POLAR TRACKING (DEVAM):90

DRAWING AIDS / FUNCTION KEYS / FONKSİYON TUŞLARI:91

“F1” FONKSİYON TUŞU:91

DRAWING AIDS / FUNCTION KEYS / FONSİYON TUŞLARI (DEVAM):92

“F2” FONKSİYON TUŞU:92

“F3” FONKSİYON TUŞU:92

“F4” FONKSİYON TUŞU:92

“F5” FONKSİYON TUŞU:93

“F6” FONKSİYON TUŞU:93

“F7” FONKSİYON TUŞU:93

“F8” FONKSİYON TUŞU:93

DRAWING AIDS / FUNCTION KEYS / FONSİYON TUŞLARI (DEVAM):94

“F9” FONKSİYON TUŞU:94

“F10” FONKSİYON TUŞU:94

“F11” FONKSİYON TUŞU:94

BÖLÜM 3 / 3 ADIM / DOĞRUDAN UZAKLDK GİRİŞİ / DIRECT DISTANCE ENTRY:95

BÖLÜM3/3 ADIM/DOĞRUDAN UZAKLIK GİRİŞİ / DIRECT DISTANCE ENTRY/TOOL

TIPS (devam):96

BÖLÜM 3/3 ADIM / DOĞRUDAN UZAKLIK GİRİŞİ / DIRECT DISTANCE ENTRY / ÖRNEK ÇİZİM (DEVAM):97

BÖLÜM 3 / 4 ADIM / OBJECT SNAP / NESNE TUTAMAK NOKTALARI:99

BÖLÜM 3/4 ADIM / OBJECT SNAPS LIST / NESNE TUTAMAK NOKTALARI / BASİT ALIŞTIRMA İLE BAŞLANGIÇ:

3

3/ 4 ADIM / OBJECT SNAPSLIST / NESNETUTAMAKNOKTALARI / KOMUT

VETANIMLAR: 102

Endpoınt 103

Mıdpoınt 103

Intersectıon 104

Apparent Intersect 105

Extensıon

Center

BÖLÜM LİŞTESİ BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM BÖLÜM

BÖLÜM3 BÖLÜM3 BÖLÜM3 BÖLÜM3

4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM

4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM 4 ADIM

OBJECT OBJECT OBJECT OBJECT OBJECT OBJECT OBJECT OBJECT OBJECT OBJECT OBJECT OBJECT OBJECT OBJECT OBJECT

SNAPS SNAPS SNAPS SNAPS SNAPS SNAPS SNAPS SNAPS SNAPS SNAPS SNAPS SNAPS SNAPS SNAPS SNAPS

OBJECT SNAPS OBJECT SNAPS OBJECT SNAPS OBJECT SNAPS

106 107

Perpendıcular108

Parallel109

Insert109

Node110

From112

OBJECT SNAP KULLANIMININ DÜZENLENMESİ None115

/ AUTOSNAP116

/ APERTUREBOX117

OBJECT SNAP CYCLING/ “OBJECT SNAP”

ÖNCELIKSIRALAMASI 118

BÖLÜM 3/4 ADIM / OBJECT SNAPS/TEMPORARYTRACKING POINTS/ GEÇC İZLEME NOKTALARININKULLANILMASI119

BÖLÜM 3/4 ADIM / OBJECT SNAPS / OBJECT SNAP TRACKING / OBJECT SNAP

İZLENMESİ121

BÖLÜM 3/4 ADIM / OBJECT SNAPS / POINT FILTERS / NOKTA FİLİTRELERİ:123

BÖLÜM 3/4 ADIM / OBJECT SNAPS / POINT FILTERS /TIPS AND TRICKS / PÜF

NOKTALARI:123

BÖLÜM 3 / 5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / GİRİŞ:124

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / THE LINEAR DIMENSION

COMMANDS / DOGRUSAL ÖLÇÜLENDİRME KOMUTLARI:126

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / CONTINUE DIMENSION

COMMAND / ÖLÇÜLENDİRMEYE DEVAM KOMUTU128

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / BASELINE DIMENSION /

TEMEL NOKTABAZLI ÇOKLU ÖLÇÜLENDİRME 130

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / ALIGNED DIMENSION / AÇI

UYARLANMIŞ ÖLÇÜLENDİRME131

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / CHANGING THE TEXT /

ÖLÇÜLENDİRME YAZISININ DEGİŞTİRİLMESİ132

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / RADIAL DIMENSION /

ÇEMBER ÖLÇÜLENDİRME133

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / DIAMETER DIMENSION / ÇAP

ÖLÇÜLENDİRME134

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / RADIUS DIMENSION /

YARIÇAP ÖLÇÜLENDİRME:135

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / CENTER MARK / MERKEZ

İŞARETLEME136

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / ANGULAR DIMENSIONS /

AÇISAL ÖLÇÜMLENDİRME137

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / ANNOTATION WITH LEADERS

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDRME / EDITING DIMENSIONS / ÖLÇÜMLENDİRMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK/ DIMENSION TEXT EDIT /

ÖLÇÜMLENDİRME YAZILARI DEGIŞIKLIKLERI:140

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / DIAMETER DIMENSION / ÇAP

ÖLÇÜLENDİRME141

4

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / RADIUS DIMENSION/

YARIÇAP ÖLÇÜLENDİRME:142

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / CENTER MARK/ MERKEZ

İŞARETLEME143

BÖLÜM3/5 ADIM/ DIMENSIONING/ ÖLÇÜLENDİRME / ANGULAR DIMENSIONS /

AÇISAL ÖLÇÜMLENDİRME144

BÖLÜM3/5 ADIM/ DIMENSIONING/ ÖLÇÜLENDİRME / ANNOTATION WITH LEADERS

/İŞARETÇİZGİLERİİLETANIMLAMA:146

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇLENDRME / EDITING DIMENSIONS / ÖLÇÜMLENDİRMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK/ DIMENSIONTEXT EDIT /

ÖLÇÜMLENDİRME YAZILARI DEGİŞİKLİKLERİ147

:147

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / EDITING DIMENSIONS / ÖLÇÜMLENDİRMELERDE DEGİŞİKLİK YAPMAK/ DIMENSIONEDIT /

ÖLÇÜMLENDİRME YAZI DEĞİŞİKLİKLERİ (ÇOKLU)149

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / DIMENSION STYLES /

ÖLÇÜMLENDİRME STİLLERİ:151

BÖLÜM3/5 ADIM/ DIMENSIONING/ ÖLÇÜLENDİRME / CREATING A NEW STYLE /

YENİ BİR ÖLÇÜMLENDİRME STİLİ YARATMAK:153

BÖLÜM3/5 ADIM/ DIMENSIONING/ ÖLÇÜLENDİRME / SETTING THE ARROW HEAD

TYPE/OK BAŞLIK TİPİNİN DÜZENLENMESİ:155

BÖLÜM3/5 ADIM/ DIMENSIONING/ ÖLÇÜLENDİRME / SETTING THE TEXT

LOCATION/TEXTKONUMUNUN DÜZENLENMESİ157

BÖLÜM3/5 ADIM/ DIMENSIONING/ ÖLÇÜLENDİRME / SETTING TEXT STYLE AND

UNITS/YAZI STİLİ VE İLGİLİ BİRİMLERİN DÜZENLENMESİ:159

BÖLÜM 3 / 5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / Dımensıon Update /

ÖLÇÜMLENDİRME GÜNCELLENMESİ:161

BÖLÜM 3/5 ADIM / DIMENSIONING / ÖLÇÜLENDİRME / TIPS ANDTRICKS/ PÜF NOKTALARI:162

bölüm 3 / 6 adım / ucs – wcs kavramları163

bölüm 3 / 7 adım / paper space – model space / kağıt oylumu – model OYLUMU:169

BÖLÜM 3 / 8 ADIM / CREATING BLOCKS / BLOK YARATMAK:172

BÖLÜM 3 / 9 ADIM / LAYERS / KATMANLAR:175

BÖLÜM 3 / 10 ADIM / RENDERING179

BÖLÜM 3 / 11 ADIM / ALIŞTIRMA VE ÖDEVLER İÇİN ÖRNEKLER:193

BU KİTAP İÇİN SON SÖZ:203

SEÇİLMİŞ KAYNAKLAR:205

Maxi3D:NET AutoCAD Eğitim Kitabı indir

Cevap yazma alanı kapalı. Konu forumda tartışmaya açılmışsa mesajlarınızı oradan yazınız...

Ekleyen :

Etiketler: , , , ,

Bu yazıyı alttaki sitelere ekleyebilirsiniz...
ücretsiz pornohd pornobedava porno izle ifşa porno izle
Maxi3D.Net 2008-2010 | Site Arşivi | SiteMap(XML) | Kullanım Sözleşmesi | İletişim| Reklam
Site en iyi 1024x768+ çözünürlükte ve Firefox 3+ | IE8 | Safari 3+ ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir.
Bilgisayar ve İnternet